Muška gej digitalna dejting kultura u Srbiji 2U ovom delu teksta ući ćemo dublje u analizu putem koje smo došli do različitih zaključaka u vezi gej digitalne dejting kulture u Srbiji.

Feminitet/maskulinitet

X7: poznanstvo sa nefem momkom
Reč nefem se odnosi na rodno izražavanje, odnosno korisnik poručuje da traži poznanstvo sa momkom nefemininog rodnog izražavanja. Iako će se u daljoj analizi problematizovati ovakav pristup feminitetu, prvobitno se mora primetiti da ovakvi pristupi imaju i subverzivnu funkciju u meri kojoj denaturalizuju rod, odnosno odvajaju feminitet od ženskog tela: Ako je nešto prirodno, onda ne bi bilo tako lako podložno kopiranju putem ritualnih, ponavljajućih radnji: „Rod je ponavljajuća stilizacija tela, skup ponavljajućih radnji unutar visoko rigidnog regulatornog okvira koji vremenom očvršćava da bi proizveo izgled supstancije prirodne vrste“ (Butler, 2011: 45).

X8: tap...ne...bez slike...fem...ne

Ovde vidimo kako operiše jezik isključivanja, korisnik koristi reči “bez” i “ne” kako bi naglasio kakve muškarce ne želi. U ovom slučaju poklapa isključivanje femininih muškaraca i onih koji nisu spremni da šalju svoje slike, o čemu će više biti reči kada se bude obrađivala ta tema.

X11: Ok sam normalan, kulturan diskretan, u treningu sam, jak sportista, nefem! Za iste takve samo diskretni, muzevni, markantni krupni, preko 30+ ostali stop, ne odgovaram ako nisam zainteresovan, uz duzno postovanje.

Ovaj korisnik poručuje da nije fem, da traži istog poput sebe, i izjednačava muževnost (maskulinitet) sa nečim suprotnim od feminiteta, dakle potvrđuje korelacioni odnos feminiteta i maskuliniteta po kom se jedan pojam određuje u odnosu na ono šta je drugi, tj. u odnosu na ono šta nije (Batler, 2010: 63).

X12: Moze li neko sa mudima??? Ispod 45g NI NE POKUSAVAJ. Neki muzevan zreo muskarac preko 45g za dobro zezanje??? Mladji, fem, pass nema potrebe da se javljaju. Musko sam i lozim se na musko.

Ovaj korisnik uvodi novi termin, a to je “muško”. Pri muškosti misli se na biološko telo, a kako smo videli na primerima iznad, maskulinitet ne proizilazi nužno iz muškosti, odnosno muška tela mogu da performiraju i feminitet. Međutim, ovaj korisnik meša pojmove muškosti i maskuliniteta, te ujedno isključuje “fem” muškarce, time i priznajući njihovo postojanje, i komunicira da želi odnose sa muškarcima (misleći zapravo na maskulinitet). Grublji ton ovog opisa profila može se protumačiti i kao neprijateljski prema muškarcima čije se rodno izražavanje ne može podvesti pod maskulino. Ovo potvrđuje mnoga istraživanja koja ukazuju na to da su feminine osobe kojima je pripisan muški pol pri rođenju u većem riziku da budu odbačene i zlostavljanje u odnosu na maskuline osobe kojima je pripisan ženski pol pri rođenju (Kiebel, Bosson, & Caswell, 2019; Miller & Behm-Morawitz, 2020).

X22: Za gasera, sport fazon lika, navijaca, kikboksera, mma borca. Lozim se na macho likove
Korisnik uvodi termin macho, koji može biti opisan kao tradicionalni vid maskuliniteta, a njegov sadržaj se ogleda u profesijama i imidžima koje je korisnik naveo, odnosno prisutna je želja za muškarcima koji praktikuju nasilje, odnosno mačoizam korisnik povezuje sa sklonosti ka nasilju.

Kroz istraživanje ove teme bila je evidentna sveprisutnog negativnog odnosa, tj isključivanja feminiteta. Ovo isključivanje služi da normalizuje određene gej identitete, dok će neke druge učiniti nepoželjnim. Iako su gej/biseksualni muškarci sami subordinirani u odnosu na hegemoni maskulinitet, te su zbog homofobije često asimilovani u feminitet, analiza korisnika Grindr-a, tj njihovih profila, ukazuje na to da oni perpetuiraju dati rodni poredak, odnosno postoje podgrupe unutar ove supkulture koje su rangirane hijerarhijski. Džudit Batler odgovor na pitanje zašto uopšte postoji rodna binarnost vidi u prinudnoj heteroseksualnosti: „Institucija prinudne i naturalizovane heteroseksualnosti zahteva da se rod javi u binarnom odnosu i kao takvog ga reguliše, tako da se maskulino diferencira od femininog, a ta se diferencijacija postiže praksama heteroseksualne želje“ (Butler, 2010: 85). Heteroseksualizacija želje pretpostavlja jedinstvo pola, roda i seksualnosti, pri čemu rod sledi iz pola, a seksualnost proizilazi iz oba: ljudi imaju želju prema tom drugom rodu kroz koji takođe razlikuju i konstituišu svoj (Batler, 2010: 84). Međutim, na datim primerima možemo videti da se binarne opozicije maskulinitet i feminitet održavaju čak i kada nije prisutna heteroseksualna želja, odnosno maskulini muškarci mogu želeti maskuline muškarce, i to ni na jedan način ne mora uticati na rodnu binarnost i ugroziti rodni poredak u kom se feminitet manje vrednuje.

Aktivno/pasivno

Skoro svi profili navode da li su aktivni ili pasivni ili vers, odnosno šta od tih identiteta traže od potencijalnih partnera, tako da ovde neće biti navedeno previše primera, već će fokus biti na samoj diskusiji ovih pojmova i njihovog odnosa.

X4: Bottom for top
Pasivan za aktivnog
Mogu i kombinacije
X8: Top dečko ovde. Tražim power bottoms. 23cm

Rejvenhil i Viser (Ravenhill i Visser) potvrđuju postojanje veze između percipiranog maskuliniteta i pozicija u seksu - budući da sve grupe učesnika/ca rangiraju aktivne muškarce kao znatno maskulinije u odnosu na vers i pasivne: “Označitelj “top” je percipiran kao najmaskuliniji seksualni samooznačitelj, a bottom kao najmanje maskulin. Gej muškarci imaju tendenciju da vide gej seksualne samooznačitelje kao maskulinije nego strejt muškarci i strejt žene” (Ravenhill i Visser, 2017). Dakle, i među gej muškarcima, ali još više među strejt muškarcima i ženama, je uvreženo mišljenje da nas seksualna ponašanja informišu i o nečijem rodu/rodnom izražavanju. Drugim rečima, muškarci i žene svih seksualnosti smatraju da je se maskulinitet ugrožava ukoliko se osoba podvrgne receptivnoj ulozi u seksu. Ovaj korisnik destabilizuje ovu jednostavnu distinkciju top/bottom i uvodi termin power bottom, koji se odnosi na osobe u receptivnoj poziciji koji percipiraju svoju ulogu kao moćniju, kao onu koja je u kontroli.

Ovo implicira da biti u receptivnoj poziciji u seksualnom odnosu, znači izgubiti kontrolu – što se poklapa sa dugo prisutnim poimanjem da biti pasivan u seksu znači biti u inferiornoj i femininoj poziciji: “Mišel Fuko je dokumentovao prihvatanje (i čak glorifikaciju) i duboku sumnju homoseksualnosti u antičkoj Grčkoj. Opšta etička polarnost u Grčkoj misli, između kontrole nad sobom i bespomoćnog zadovoljavanja apetita ima, kao jedan od svojih rezultata, strukturiranja seksualnog ponašanja u kontekstu aktivnosti i pasivnosti, sa time povezanim odbijanjem pasivne uloge u seksu” (Bersani, 2010: 18). Dakle, biti aktivan u seksu značilo je biti u poziciji autoriteta, dok je biti na receptivnom kraju, odnosno biti penetriran u, značilo odustajanje od sopstvene moći – značilo je biti subordiniran, značilo je biti žena (što nam govori da se koreni homofobije mogu naći u mizoginiji).

X16: nefem pasivan
X17: akt, bisex, obdaren, za momke do 33god, bisex, pasivne, normalne, ne fem, van ovih okvira

Ova dva korisnika eksplicitno odvajaju feminitet od pasivne uloge. Kao što vidimo, ne zauzimaju samo feminini muškarci receptivnu ulogu u seksu, međutim, to je svakako uobičajenije, zato je ovim korisnicima evidentno bitno da odvoje te dve kategorije. Dakle, i među pasivnim i aktivnim korisnicima je evidentno prisustvo isključivanja femininih muškaraca.

U Telima koja nešto znače: o diskurzivnim granicama pola, Džudit Batler piše o Platonovom Timaeusu, u kome on govori kako je penetracija način diferenciranja između “njega” i “nje”. Pozicijama njega i nje se pristupa kao uzajamno isključivima, gde je “on” nepenetrabilni penetrator, a “ona” treba da bude penetrirana. Prohibicija – njegova impenetrabilnost, služi da stabilizuje pojmove maskulinog i femininog i predstavlja paniku oko toga da se ne bude “feminizovan” (Butler, 2014: 51). U skladu sa ovim, Grci su tretirali samo polovinu muškaraca koji su imali homoseksualne aktivnosti kao politički nepodobne, dok je druga polovina profitirala od svojih praksi i kroz njih pokazivala svoju društvenu superiornost (Bersani, 2010: 39). Tako i Burdije pominje ove primere: “Poznato je da je u broju društva homoseksualno posedovanje koncipirano kao manifestacija moći, čin dominacije (koji služi da feminizuje onog drugog)” (Bourdieu, 2001: 21). Međutim, ovakvi stavovi nisu ostavljeni u antičkim vremenima, već veoma penetriraju i savremeno društvo: “Biti gej, u patrijarhalnoj ideologiji, predstavlja skup svega što je simbolički izbačeno iz hegemonog maskuliniteta, od izbirljivog ukusa u kućnu dekoraciju do receptivnog analnog seksa. Dakle, iz perspektive hegemonog maskuliniteta, homoseksualnost je vrlo lako asimilovana u feminitet” (Connell, 2014: 78).

Diskretnost i slika lica

Mnogo korisnika Grindr-a odlučuje da ne pokazuje slike lica na aplikaciji, odnosno drži svoj identitet u tajnosti. Uzevši u obzir sveprisutnost homofobije u društvu Srbije, ova odluka se može činiti samorazumljivom, odnosno, muškarci ne žele da se autuju tj da njihove seksualne prakse budu poznate, ali žele da stupaju u homoseksualne odnose. Prisutna je tenzija između onih koji isključivo žele da ostvare kontakt sa osobama koje stavljaju ili šalju slike svog lica, i one grupe koja izrazito krije svoj identitet: “Stavljanje slike lica demonstrira investiciju u prostor koji i tvoju spremnost da se otvoreno identifikuješ kao gej ili biseksualac” (Mowlabocus, 2010: 103).

X5: 1. Imaj/šalji face pics (bez naočara)
2. Onda pitaj pitanja
X6: Slike pa razgovor. Naravno da nije obavezno odgovoriti svakome. Budi normalan. Nisam za duže.
X14: mozes da vidis moje lice, tako da ne budi picka i posalji svoje ako me kontaktiras. Ako nemas jaja, nadji nekog drugog

Slika lica je vezana za pitanje samoidentifikacije, iskrenosti i integriteta, te se može zaključiti da su među analiziranim profilima veoma prisutni oni koji cene ovaj način samoreprezentacije. Štaviše, jedan od korisnika poručuje da vidi korisnike koji ne stavljaju slike lica kao nehrabre (on ovde koristi mizogin termin koji ima to značenje, ne budi kukavica, ne budi vagina, ne budi žena). Samo korišćenje termina ukazuje na to da i autovani gejevi mogu biti perpetuirati rodni poredak i maltretman žena.

X18: ok na profilu slika bez lica, kontam privatnost itd. Ali u prvoj poruci slika lica i pricamo. Ne volim da pricam sa bezglavim ljudima
X19: Stay safe. Voleo bih da vidim s kim razgovaram.
X20: Bez fotke face u 21. Veku mi dzabe pisces. Ne tapkaj, ne pisi i ne smaraj ako neces pokazati facu.

Budući da žive u homofobičnom društvu, izvesno je da određeni broj korisnika preferira da vidi slike drugih korisnika ne bi li to odalo utisak iskrenosti, odnosno nemogućnosti da dođe do neke prevare koja može rezultovati u izgubljenom vremenu: “Za mnoge korisnike, slike lica predstavljaju formu osiguranja protiv prevara, odnosno obećanje onoga što mogu očekivati u realnom životu” (Mowlabocus,2010: 104). Pored toga, izvesno je da su mnogi muškarci izašli iz ormana, odnosno autovali se, i gledali bi na vraćanje u totalnu privatnost kao na regres (korisnik koji pominje 21. vek to implicira).

X1: Top lik. Nesto fer i korektno. Ne bolest i frustracije. Slike face ne saljem i nema rasprave. Ne odgovorim znaci nisam za. Umisljeni i posterasi veliki off. Da znamo sci da je gay svet puko pa budi ok. Fer igrac. Budi prizeman. Ne smaraj. I tako…
X13: Zdravlje na prvom mestu. Ne trazim/ne saljem sliku lica. Iskljucivo za seks bez puno smaranja.... Moze i neka 3ka sa 2 ortaka. Javite se za brz odgovor.

Budući da postoji narativ o potrebi pokazivanja lica, postoje korisnici koji u opisu profila odmah daju do znanja da neće deliti svoje slike. Dakle, ovde je reč o muškarcima koji kriju svoje identitete iz potencijalno različitih razloga. Oni mogu varirati od toga da ne žele da se za njihovu seksualnost sazna do toga da prosto ne žele da njihove slike budu dostupne nekom drugom i onda potencijalno deljenje dalje na internetu.

X2: Za akciju bez puno price! Konkretno i diskretno! No fem.
X3: Zdrav, dobrog izgleda, 100% diskretan, uni P, smoke friendly. Van krugova. Bleja pa šta bude :)
X9: za povremene susrete u diskreciji

Na kraju ću se dotaći pojma koji implicira to da korisnik ne želi da potencijalni seksualni partner ikome ukaže na njegov identitet, ali i da će dati korisnik uzvratiti tu diskretnost, odnosno neće pričati sa kim je imao odnose. Diskretnost je vezana nekim delom za nedeljenje fotografija, međutim, ne u svakom slučaju, budući da nedeljenje fotografija može imati uporište u želji da se podaci ne šalju dalje, dok se diskretnost odnosi pre svega na realan prostor, odnosno ovi muškarci žele da sakriju svoje homoseksualne prakse. Diskretnost upućuje na neautovanost i visok stepen autohomofobije, međutim, u analizi svake od tema treba imati u vidu i ostale socio-kulturne razlike ove jedne nehomogene grupacije. Odnosno, npr. klasne razlike mogu znatno uticati na mogućnost autovanja.